• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER
Leasing
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Typy leasingu – co kupić dla swojej firmy?
Leasing to charakterystyczna odmiana dzierżawy czy też najmu nieruchomości bądź środków trwałych. W tej chwili na rynku jesteśmy w stanie wyróżnić wiele rodzajów leasingu. Leasing jesteśmy w stanie podzielić ze względu na formę to znaczy, w jakiej postaci on występuje, mamy tu do czynienia z leasingiem operacyjnym oraz finansowym. Następne kryterium podziału leasingu to czas trwania umowy, jaka jest zawierana między figurami w umowie leasingowej, będzie to leasing krótko bądź też długoterminowy – przetestuj Leasing. Przedmiot umowy leasingowej jest kolejnym kryterium, według, którego jesteśmy w stanie podzielić leasing na leasing ruchomości lub nieruchomości. Możemy także wyróżni leasing pełny i czysty, tu kryterium podziału są obowiązki podmiotów umowy leasingowej. Równie ważnym założeniem przy podziale Lessingów jest liczba osób, które biorą udział przy podpisywaniu umowy leasingowej. Wszelkie wyżej wymienione kryteria podziału leasingu są istotne przy zawieraniu umowy leasingowej, albowiem mają one istotny oddziaływanie na leasing danego środka trwałego lub ewentualnie określonej nieruchomości.

Categories: Pozostałe
}

Comments are closed.